Nicalloy-Mo-12(E Nicrmo-12)

Nicalloy-Mo-12(E Nicrmo-12)

基于镍的基本涂层焊接电极,符合AWS类SFA 5.11 ENICRMO-12

下载PDF.

  • 将Cr-Ni-Mo奥氏体钢加入双相不锈钢和9%Ni钢,用于低温应用,锻造用于服务应用的模具 - 200°C至1000°C
  • 高钼镍基合金的高级焊接。Inconel 625/800以及具有高Mo含量的Cr-Ni-Mo钢
  • 连接240,107,A 182,A 249,A 276,A 312,A 358,A 473

  • 基本涂层电极
  • 焊接金属对热开裂,应力腐蚀开裂和热冲击具有高抗性
  • 使用可忽略不计的飞溅
  • 降低高温下的碳扩散
  • 推荐用于高温和蠕变抗钢材
客户服务+18 002 331 071